Listy gratulacyjne z Polski

Listy gratulacyjne z Polski

 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

 

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku najserdeczniejsze Życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności Panu i Małżonce

 

składa

 

Elżbieta Bober.

 

Jednocześnie na Pana ręce przesyłam gratulacje w związku z Jubileuszem 10-lecia Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii.

 

Warszawa, Boże Narodzenie 2007 r.