Konferencja Kopenhaga 2014

Konferencja Kopenhaga 2014

NORDYCKA UNIA  OŚWIATY  POLONIJNEJ

Dania Finlandia Islandia Norwegia Szwecja

 

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA OŚWIATY POLSKIEJ W DANII

im. ADAMA SOKÓLSKIEGO 

zapraszają

na konferencję metodyczną organizowaną przy współpracy

z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 

„Dwujęzyczność –

droga do nauki języka polskiego za granicą”

Nowo przybyły uczeń w kraju osiedlenia

Kopenhaga 27-28 września 2014

 

Program

 

Sobota

 27 września 2014r.

 

 

9:00-9.00

 

 

 9.15 -9.30

 

 

 

9.30- 9.45

 

 

 

9.45 -11.00

 

 

Powitanie gości, prezentacja programu 

„My dwujęzyczni”

 

Sesja I 

”Dwujęzyczni uczniowie” w polityce edukacyjnej państw nordyckich”.

dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra TKOP Dania

 

 „Dwujęzyczni uczniowie w polityce oświatowej duńskiej gminy Greve”

Vinie Hansen – Konsultant ds. uczniów dwujęzycznych

 

„Nabywanie języka w sytuacji dwujęzyczności”

prof. Jagoda Cieszyńska Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

Dyskusja

 

 

 Przerwa kawowa 

 

 

 

11:15-13:15

 

 

11.15-11.30

 

 

11.30-11.45

 

 

11.45-12.00

 

 

12.00-13.15

 

 

„Nowo przybyli uczniowie i ich potrzeby”

 Sesja II 

„Mapowanie wiedzy i umiejętności uczniów nowo przybyłych”

Sylwia Wieczorek ZNP Szwecja

 

„Modele wsparcia ucznia nowo przybyłego w krajach nordyckich”

Danuta Kral Leszyńska PTOK Finlandia, Joanna Ganiec SP w Reykjaviku Islandia

 

„Możliwości wsparcia nowo przybyłego ucznia”.

Ewa Rybacka ZNP Szwecja

 

„Kanon lektur w edukacji ojczystej uczniów poza granicami kraju”

 prof. Maria Kwiatkowska-Ratajczak UAM Poznań

 

 

Przerwa obiadowa

 

14:15-15:45

Warsztaty – praca w grupach

 

„Wczesna nauka czytania dzieci dwu/wielojęzycznych jako warunek przyszłego czytania ze zrozumieniem.”

 

Dr hab. Marta Korendo UP Kraków

 

  Warsztaty – praca w grupach

 

„Praca z tekstem literackim” / „Od rysunku do nauki lektury – dydaktyczne zabawy z twórczością dla dzieci”

 

Prof. Maria Kwiatkowska-Ratajczak

 

Przerwa kawowa 

16:00-17:30

 Warsztaty – praca w grupach

 

„Praca z tekstem literackim” / „Od rysunku do nauki lektury – dydaktyczne zabawy z twórczością dla dzieci”

 

Prof. Maria Kwiatkowska-Ratajczak

 Warsztaty – praca w grupach

 

„Wczesna nauka czytania dzieci dwu/wielojęzycznych jako warunek przyszłego czytania ze zrozumieniem.”

 

Dr hab. Marta Korendo

 

17.30-17.45

 

 

 

  18.00

Dr Jacek Adamski

„Możliwości współpracy samorządu terytorialnego z polonijnymi organizacjami oświatowymi w obszarze edukacji dwujęzycznej”

 

 Kolacja

 

 

19:00

 

 Spotkanie Rady NUOP z Konsulami RP z krajów nordyckich

 

 
 

 

 
 

Niedziela

28 września 2014r.

 

 

9.00- 13.30

 

 

 

9:00-9:45

 

„Dialog kulturowy”

Sesja III

 

„Wielokulturowość – bariera czy szansa?”

 Sławomir Prusakowski trener ODN SWP, SWPS we Wrocławiu 

Dyskusja

9:45-11:15

Warsztaty – praca w grupach

 

„Dialog kulturowy – szansą na więzi z krajem i udaną integrację”.

Sławomir Prusakowski trener ODN SWP, SWPS we Wrocławiu

Warsztaty – praca w grupach

 

„Współpraca z rodzicami uczniów nowoprzybyłych”

Zdzisław Hofman

dyrektor ODN WP 

 

 

Przerwa kawowa 

11:30-13:00

Warsztaty – praca w grupach

 

„Współpraca z rodzicami uczniów nowoprzybyłych” –Zdzisław Hofman dyrektor ODN WP 

 

Warsztaty – praca w grupach

 

„Dialog kulturowy – szansą na więzi z krajem i udaną integrację”.

Sławomir Prusakowski trener ODN SWP, SWPS we Wrocławiu

13:00-13:30

 

 

13.30

 

Podsumowanie konferencji – zakończenie

 

Lunch

 

 

Miejsce konferencji

Københavns Kommunes Ungdomsskole

Fredericiagade 39 

Dojazd z lotniska metrem przystanek Kogens Nytorv