Salonik dydaktyczny

Historia polsko-duńska

Adam Bielnicki polski historyk mieszkający w Danii Sąsiad bliski i nieznany (Referat został przedstawiony na kursie doskonalącym TKOP w Danii 5 listopada 2006r. w Kopenhadze.)...
Read More

Casus Konopnicka

W najnowszym numerze Nowego Czasu Anna R  ączkowska relacjonuje styczniowe spotkanie w polskiej ambasadzie w Wielkiej Brytanii poświęcone problemom edukacji dzieci polskich, których liczba według...
Read More