Salonik dydaktyczny

Rodowody

Duma narodowa Nauczycielom j. polskiego i innych przedmiotów ojczystych mogą okazać się pomocne wyniki badań nad światowym poczuciem dumy narodowej. Celem badań był monitoring zmian...
Read More

W kalejdoskopie wyobraźni

Dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra   Jak organizować przestrzeń dla edukacyjnej aktywności uczniów w nauczaniu języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej? Kolejność rozważań  1.Potrzeba intelektualnej...
Read More

Salonik dydaktyczny

Witajw Saloniku Dydaktycznym Edu-Tractusa Wybierz z menu Salonika coś, co Cię zainteresuje. Przyjemnej lektury…. Jeśli zechcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami metodycznymi, będziesz mile...
Read More

Salonik literacki

  Witaj w saloniku literackimEdu – Tractusa. Znajdziesz tu rozmaite Polonika w Danii,  jak i Echa duńskie w polskiej literaturze. Wybierz sobie coś ciekawego z menu...
Read More

Świat według lektorów

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA OŚWIATY POLSKIEJ  w DANII im.ADAMA SOKOLSKIEGO   Kurs metodyczny dla nauczycieli przedmiotów ojczystych, lektorów języka polskiego oraz polonijnych działaczy oświatowych Kopenhaga 22-23 listopada...
Read More

Legenda o smoku wawelskim

Maria Serafin, Joanna Bogucka-Sakowicz, Marian Kołpak   Legenda o smoku wawelskim Scenariusz lekcji  opracowany na kursie dla nauczycieli Kopenhaga 2008 Cele zajęć Poznanie legendy o...
Read More

Mitologia narodowa

Mitologia narodowa jako wyznacznik tożsamości narodu i  świadomości swoich korzeni  na lekcjach przedmiotów ojczystych (na przykladzie znaku białego orła)  „Wszechmocny przywrócił Polakom  ich zwycięskie znaki” (napis na...
Read More

Mity początku

Polskie mity początku Maria Małaśnicka Miedzianogóra  POLSKIE MITY POCZĄTKU NA LEKCJACH PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH „Wszechmocny przywrócił Polakom zwycięskie znaki” napis na pieczęci majestatycznej Przemysła II Przemysł...
Read More