Salonik dydaktyczny

Portfolio językowe

 dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra Rola i zadania Europejskiego Portfolio Językowego w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego  Referat wygłoszony na zjeździe nauczycieli języka polskiego w Niemczech...
Czytaj dalej

Rodowody

Duma narodowa Nauczycielom j. polskiego i innych przedmiotów ojczystych mogą okazać się pomocne wyniki badań nad światowym poczuciem dumy narodowej. Celem badań był monitoring zmian...
Czytaj dalej

W kalejdoskopie wyobraźni

Dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra   Jak organizować przestrzeń dla edukacyjnej aktywności uczniów w nauczaniu języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej? Kolejność rozważań  1.Potrzeba intelektualnej...
Czytaj dalej

Salonik dydaktyczny

Witajw Saloniku Dydaktycznym Edu-Tractusa Wybierz z menu Salonika coś, co Cię zainteresuje. Przyjemnej lektury…. Jeśli zechcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami metodycznymi, będziesz mile...
Czytaj dalej

Salonik literacki

  Witaj w saloniku literackimEdu – Tractusa. Znajdziesz tu rozmaite Polonika w Danii,  jak i Echa duńskie w polskiej literaturze. Wybierz sobie coś ciekawego z menu...
Czytaj dalej

Świat według lektorów

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA OŚWIATY POLSKIEJ  w DANII im.ADAMA SOKOLSKIEGO   Kurs metodyczny dla nauczycieli przedmiotów ojczystych, lektorów języka polskiego oraz polonijnych działaczy oświatowych Kopenhaga 22-23 listopada...
Czytaj dalej

Mitologia narodowa

Mitologia narodowa jako wyznacznik tożsamości narodu i  świadomości swoich korzeni  na lekcjach przedmiotów ojczystych (na przykladzie znaku białego orła)  „Wszechmocny przywrócił Polakom  ich zwycięskie znaki” (napis na...
Czytaj dalej

Mity początku

Polskie mity początku Maria Małaśnicka Miedzianogóra  POLSKIE MITY POCZĄTKU NA LEKCJACH PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH „Wszechmocny przywrócił Polakom zwycięskie znaki” napis na pieczęci majestatycznej Przemysła II Przemysł...
Czytaj dalej