Legenda o smoku wawelskim

Legenda o smoku wawelskim

Maria Serafin, Joanna Bogucka-Sakowicz, Marian Kołpak

 

Legenda o smoku wawelskim

Scenariusz lekcji  opracowany na kursie dla nauczycieli

Kopenhaga 2008

Cele zajęć

Poznanie legendy o smoku wawelskim,

poznanie pojęć i terminów -legenda, stolica, trwoga, gród, śmiałek, Wawel,

poznanie czasowników ziać, zionąć,

poznanie elementów historii Polski,

poznanie elementów geografii Polski,

kształtowanie umiejętności formułowania samodzielnej wypowiedzi,

doskonalenie opisu,

doskonalenie poprawnej artykulacji,

kształtowanie poprawności językowej,

 

Pomoce dydaktyczne

Film„Porwanie Baltazara Gąbki”

Tekst legendy o smoku wawelskim

Ilustracje i rysunki średniowiecznych grodów

Mapa Polski

Materiały inscenizacyjne: 4 płachty płótna w barwach smoka, płaszcza książęcego, wody i owczego runa

 

Przebieg lekcji

1.Smok – jakie znacie smoki?, jak wyglada smok?

 

 

 

 

 

 

2.Czytanie tekstu legendy

3.Objaśnianie pojęć,

4.Praca z mapą – Kraków – stolica, Wisła, Wawel

5.Jak wyglądał średniowieczny gród – oglądanie ilustracji i rysunków

 

 

6.Rozmowy o legendzie

7.Rysujemy wydarzenia legendy – praca w grupach

8.Przygotowanie do inscenizacji

9.Pokaz wybranego odcinka filmu animowanego „Porwanie Baltazara Gąbki”

10. Inscenizacja

11. Wymiana wrażeń, ocena gry aktorów.

 

 

 

 Zdjęcia M. Kołpak