Kurs dydaktyczny 2008

Kurs dydaktyczny 2008

 

Kurs metodyczny dla nauczycieli przedmiotów ojczystych,

lektorów języka polskiego oraz polonijnych działaczy oświatowych

Kopenhaga  22 – 23 listopada 2008

 

Zebranie członków TKOP – prowadzi Przewodniczący Roman Miedzianogóra

 

 Profesor dr hab. Józef Wróbel

 ”Mity narodowe i europejskie w dydaktyce szkoły polskiej”.

Wykład i dyskusja

 

 

 

dr  Maria Małaśnicka Miedzianogóra 

 „Polskie mity początku jako wyznaczniki tożsamości narodowej i świadomości europejskiej na lekcjach przedmiotów ojczystych”.

Wykład i dyskusja

 

 

Mity narodowe na lekcjach języka polskiego jako ojczystego

 – zajęcia warsztatowe. Praca w grupach.

 

 

Prezentacja prac grup – obrady plenarne

Alicja Grodzka i ostatni rzut oka na scenariusz, na prawo Anita Kurowska i smok z polskiej krainy smoków

 

 

Hanka Pedersen wraz z zespołem prezentuje postrzyżyny Siemowita

 

Jubileusz 25 lat nauczania języka polskiego

Jubilatka Elżbieta Serafin z kwiatami od koleżanek i kolegów z TKOP

przemawia Konsul Piotr Świętach

 

 

 

Mgr Krystyna Ellehaugge

Świat wedlug lektorów. O podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców”.

 

 

Podstawa programowa, założenia i koncepcja podręcznika

do nauki języka polskiego jako ojczystego.

Wprowadzenie do debaty – prof. dr hab. J. Wróbel

Debata i wnioski.

Od lewej – Krystyna Ellehauge, prof. J. Wróbel, Roman Miedzianogóra, Ewa Rybacka ze Szwecji

i Maria Małaśnicka-Miedzianogóra

 

 Ewa Rybacka, Marysia Małaśnicka Urszula Śmigielska i Przewod. Federacji-Roman Śmigielski

 Anita Larsen, Beata Jagielska, Maria SerafinKatarzyna Olejak i Alicja Grodzka


Scenariusze lekcji, które powstały na warsztatach, dostępne są w Saloniku Dydaktycznym.

Zdjęcia – Urszula i Roman Śmigielscy