Konkurs Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej „Urodziny Polski”rozstrzygnięty.