Konferencja w Ostrodzie

Konferencja w Ostrodzie

POLSKOŚĆ POZA GRANICAMI

Ostróda marzec 2010

Organizatorzy konferencji : Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. Przebieg konferencji jest dostępny na stronie Telewizji Internetowej iTTV: http://www.ittv.pl/Polskosc/.

Uczestnicy konferencji w Ostródzie Nasza koleżanka Alicja Grodzka

 Koleżanka Halina Koblenzer z Niemiec

 

Maria Małaśnicka-  Miedzianogóra Dania Kris Van Heuckelom z Belgii

 

 

Atrakcje konferencji w 700. rocznicę Bitwy pod Gruwaldem

 Chór Ojczyzna

SZKOŁA POLSKA PONAD GRANICAMI

 

 Panele

 • KONCEPCJA PROGRAMOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POZA GRANICAMI RP
 • UŁATWIAĆ INTEGRACJĘ CZY STRZEC POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI?
 • KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZA GRANICAMI RZECZPOSPOLITEJ
 • SKUTECZNE FORMY KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI POZA GRANICAMI RZECZPOSPOLITEJ SKUTECZNE METODY NAUCZANIA
 • JĘZYK POLSKI JAKO JĘZYK OJCZYSTY – JĘZYK POLSKI JAKO JĘZYK OBCY
 • EDUKACJA POLONISTYCZNA NA ODLEGŁOŚĆ
 • ZADANIA POLSKIEJ SZKOŁY UZUPEŁNIAJĄCEJ  
 • JAK PROMOWAĆ POLSKĄ KULTURĘ W SZKOLE POZA GRANICAM RZECZPOSPOLITEJ? 
 • RÓŻNORODNOŚĆ PROGRAMÓW ODPOWIEDZIĄ NA ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY  EDUKACYJNE UCZNIÓW ZA GRANICĄ

   

 • Koleżanki z Niemiec, Danii, Anglii z Piotrem Bronisławskim Przewodniczącym Oddziału Wspólnoty Polskiej w Ostródzie

  Profesor Sławomir Żurek z KUL

  Beata Howe z Wielkiej Brytanii i Maria Małaśnicka Miedzianogóra z Danii