Salonik dydaktyczny

Salonik literacki

  Witaj w saloniku literackimEdu – Tractusa. Znajdziesz tu rozmaite Polonika w Danii,  jak i Echa duńskie w polskiej literaturze. Wybierz sobie coś ciekawego z menu...
Read More

Świat według lektorów

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA OŚWIATY POLSKIEJ  w DANII im.ADAMA SOKOLSKIEGO   Kurs metodyczny dla nauczycieli przedmiotów ojczystych, lektorów języka polskiego oraz polonijnych działaczy oświatowych Kopenhaga 22-23 listopada...
Read More

Na szlakach historii

  Trwa nabór na IV Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą. Jeszcze przez trzy tygodnie można nadsyłać zgłoszenia uczestnictwa w IV Polonijnych Spotkaniach z Historią Najnowszą....
Read More

Powrót Hetmana

Europa Kultur Moduł kulturowy „Elementy historii polsko- duńskiej w nauczaniu przedmiotów ojczystych”. Bożena Bamdeg Odense Joanna Bryl Geteborg Maria Małaśnicka Miedzianogóra Kopenhaga Urszula Śmigielska Kopenhaga...
Read More

Europa Kultur

Europa Kultur Moduł kulturowy:   „Elementy historii polsko- duńskiej w nauczaniu przedmiotów ojczystych”. Projekt lekcji zaproponowany na kursie doskonalącym nauczycieli j. polskiego jako ojczystego. Prowadzenie –...
Read More

Grzeczność po polsku

 Grzeczność po polsku  Plan działań na lekcji. 1. Fr. „Pan Tadeusz” – A. Mickiewicza a. wersja duńska b. wersja polska 2. Typowe zwroty grzecznościowe: „Słowa...
Read More

Historia Polski

„1000 lat historii Polski – spojrzenie z Krakowa” Søren Kolstrup: „Polen i 1000år – set fra Kraków” 27 lutego ukazała się książka Sørena Kolstrupa  pokazująca...
Read More

Historia polsko-duńska

Adam Bielnicki polski historyk mieszkający w Danii Sąsiad bliski i nieznany (Referat został przedstawiony na kursie doskonalącym TKOP w Danii 5 listopada 2006r. w Kopenhadze.)...
Read More

Komunizm w Polsce

Syntetyczne ujęcie zagadnień związanych z nauką o komunizmie w Polsce ma, w zamierzeniach autorki, pomóc nauczycielom w rozplanowaniu kolejnych lekcji. Komunizm w Polsce  (sowietyzacja Polski)...
Read More