Historia Polski

Historia Polski

„1000 lat historii Polski – spojrzenie z Krakowa”

Søren Kolstrup: „Polen i 1000år – set fra Kraków”

27 lutego ukazała się książka Sørena Kolstrupa  pokazująca historię Polski widzianą z perspektywy dawnej stolicy Polski -Krakowa. Książka licząca 224 strony została bogato wyposażona w ilustracje, tabele, reprodukcje etc.  obrazujące najważniejsze historyczne wydarzenia Krakowa i reszty Polski. 

Książka została wydana przez Forlaget Skovlænge Vesterbyvej 4 DK 4920 Søllested. Kosztuje 195 koron.

www.skovlenge.dk

Søren Kolstrup jest magistrem historii i nauk społecznych, doktorem nauk filozoficznych, eksternem lektorem w SDU.