Grzeczność po polsku

Grzeczność po polsku

 Grzeczność po polsku 

Plan działań na lekcji.

1. Fr. „Pan Tadeusz” – A. Mickiewicza
a. wersja duńska
b. wersja polska
2. Typowe zwroty grzecznościowe: „Słowa – klucze”
3. Zabawy językowe

Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz”

„Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna;
Bo nie jest bez grzeczności i miłość dziecinna,
I wzgląd męża dla żony przy ludziach, i pana
Dla sług swoich, a w każdej jest pewna odmiana.
Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić
I każdemu powinną uczciwość wyrządzić”.

Høflighed på polsk

På dansk ved Valdemar Rørdam 
Første Sang

Dommergården

Dommeren indskærper høflighed

”Hvert forhold kræver høflighed, men af forskellig art.
At et godt barn er høfligt mod forældrene, er klart;
Også manden mod sin hustru, som hver ung knos dog ved;
Og en husbond mod sit tyende. Hvert forholds høflighed
Har dog sin form; de former skal man kende for med vægt
At vise hver især den ham skyldige respekt.” 

2. Polskie Zwroty Grzecznościowe

Bardzo dziękuję, Dziękuję ,Jestem wdzięczny,
Proszę Pana, Proszę Pani , Proszę Państwa,
Czy mogę prosić, Czy zechciałaby Pani, Pan…
Tak mi przykro, Przepraszam, Wybacz mi, Proszę wybaczyć, że,,,,,

Bardzo mi miło, Bądź tak miły… 
Co słychać, co dobrego 
Z szacunkiem, Pozdrawiam, Z wyrazami szacunku.. 
Dzień Dobry ,Do widzenia, Dobry wieczór, Dobranoc 

Miłego dnia, miłego popołudnia, miłej niedzieli 

Cieszę się, że Was poznałem
Wszystkiego Najlepszego, Wszystkiego dobrego, Zdrowia życzę, Powodzenia, Sukcesów, 

Witam, Żegnam, Do zobaczenia… Do usłyszenia…

Zapraszamy do uzupełnienia tej listy……

3. Zabawy językowe

  • wpisujemy zwroty grzecznościowe na oddzielnych karteczkach w formie listków. Uczniowie losują pojedyncze zwroty. Ich zadaniem jest ułożyć zdania z zastosowaniem wylosowanego zwrotu.
  • szukamy językowych odpowiedników w języku kraju zamieszkania uczniów. Czy zawsze znajdą się takie odpowiedniki? Jakie wnioski stąd płyną?