Festiwal Języków

Festiwal Języków

JĘZYK POLSKI NA FESTIWALU JĘZYKÓW

 

I Międzynarodowy Festiwal Językowy

KopenhagA 2006

 
1. Organizatorzy i uczestnicy

Fot. Beata Kołpak

 „Albośmy to jacy tacy….” – Przewodniczący Kopenhaskiego Klubu Esperanto

 w stroju krakowskim otwiera Festiwal Językowy.

23 września na Uniwersytecie Kopenhaskim odbył się pierwszy w Danii Festiwal Językowy organizowany przez Duński Klub Esperanto, który zaprosił do współpracy w przygotowaniu festiwalu wiele organizacji i instytucji, takich jak: Baltisk Oplysnings Forbund, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation, Dansk-Kurdisk Kultur Center, Det Grønlandske Hus, Den Polske Ambassade, Saxo Instituttet – Afdeling for Græsk og Latin, Filippinsk forening, Finskstudiet, Grækenlandsstudier, Hebraiskstudiet, Institut Français, Kommunikation for Blinde, Københavns Esperanto Klub, Sydøstasienstudier og Tyrkiskstudiet.

2. Organizatorzy polskiej ekspozycji na Festiwalu Językowym.

Fot. Beata Kołpak

Z lewej: Maria Małaśnicka Miedzianogora, Jacob Lolck, Elżbieta Wykrętowicz z Ambasady RP, Roman Miedzianogóra, z prawej: Marian i Marcin Kołpakowie, Helen Rosenkrantz – w polskich festiwalowych czapeczkach.

Inicjatywę zorganizowania polskiej ekspozycji na Festiwalu Językowym podjęła pani Elżbieta Wykrętowicz, Sekretarz Ambasady RP, zajmująca się promocją polskiej kultury, która zaprosiła do współpracy Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii oraz duńskiego młodego entuzjastę polskiego języka i polskiej kultury, studenta filologii polskiej na Uniwersytecie Kopenhaskim, Jacoba Lolcka.

Przygotowanie polskiej ekspozycji na festiwalu miało na celu popularyzację polskiego języka wśród Duńczyków pod hasłem „Poznaj język polski – język Twoich sąsiadów”, a także wśród społeczności międzynarodowej pod hasłem „Z językiem polskim dookoła świata”. Był to  również hołd złożony twórcy esperanto, warszawskiemu lekarzowi, Ludwikowi Zamenhoffowi, na który to język przetłumaczył m. in. „Pana Tadeusza”. Trzeba też pamiętać, że rok 2006 jest w Polsce obchodzony jako Rok Języka Polskiego.

3. Polska ekspozycja na Festiwalu Językowym

 Fot. Beata Kołpak

a. Koncepcja programowa ekspozycji została przygotowana przez dr Marię Małaśnicką Miedzianogórę, nauczycielkę j. polskiego w Komunie Kopenhaskiej i studenta filologii polskiej na kopenhaskim uniwersytecie, Jacoba Lolcka we współpracy z Panią Elżbietą Wykrętowicz z Polskiej Ambasady. Jacob Lolck zaprezentował cechy polskiego języka oraz pułapki, jakie czekają tych, którzy zechcą się go nauczyć.

 

 

Jacob na polskim stoiskuPierwsi goście

 b. Koncepcję plastyczną przygotował Marian Kołpak we współpracy z Romanem Miedzianogórą. Wykorzystano w niej elementy zdobnicze wykonane przez Urszulę Śmigielską.

c. Realizacja sceniczna „Melodia słowa- melodia dźwięku”. Walory instrumentacyjne polskiego języka zostały zaprezentowane w mini recitalu Elżbiety Dobosz.

.

d. Zdjęcia festiwalowe wykonała Beata Kołpak.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z polskiej ekspozycji na Festiwalu Językowym w Polowizji.

www.polowizja.dk

Program 2

Zapraszamy także na stronę internetową festiwalu. http://www.sprogfestival.dk