Biuletyn Informacyjny 2010

Biuletyn Informacyjny 2010

TRACTUS NR 1

styczeń 2010

  • Serdeczne podziękowania dla członków TKOP za nadesłane życzenia noworoczne.
  • Przewodniczący TKOP zwrócił się z prośbą do Prezydenta EUWP o podanie składu Komisji Oświatowej Unii. Na stronie internetowej Unii ostatni zapis dotyczący Komisji pochodzi z 2004 r.
  • Informujemy o konferencji organizowanej przez MEN, KUL, Wspólnotę Polską na temat Polskość poza granicami. Język polski jako ojczysty czy obcy.http://www.kul.pl/art_19668.html.
  • W dniu 5 listopada 2010 r. na wspólnym posiedzeniu Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Łączności z Polakami za Granicą rozpatrzyły założenia „Programu rozwoju światy polskiej za granicą i oświaty polonijnej na lata 2009 – 2011”.