Biuletyn Informacyjny 2006 nr 4

Biuletyn Informacyjny 2006 nr 4

Biuletyn Informacyjny nr 4

Czerwiec 2006

—————————————————————————————————-

Z prawdziwym żalem żegnamy ojca dr Andrzeja Kukłę, który opuszcza Polską Misję Katolicką w Danii i udaje się do Stanów Zjednoczonych. 5 czerwca ksiądz odprawił ostatnią swoją mszę w kościele Św. Anny w Kopenhadze. o godz. 12.00. Był i pozostanie prawdziwym i oddanym przyjacielem nauczycieli języka polskiego i działaczy oświatowych w Danii, księdzem zaangażowanym w propagowanie języka polskiego a także polskiej kultury.

Wszystkiego Najlepszego na drogę i niech Ci się, księże Andrzeju, uda na drugiej półkuli zrealizować wszystkie Twoje plany.

 Tradycyjnie już spotkali się 10 czerwca na ognisku w Skowbrynet członkowie Koła Przyjaciół Harcerstwa. Wspólnie z reprezentacją TKOP oraz Teatru Trzech Pokoleń pod wodzą druha Mariana Kołpaka rozpalili ognisko, śpiewali polskie piosenki. Były gry i zabawy. Pogoda, wcześniej oczywiście zamówiona,  nie zawiodła. Druhu Marianie, dziekujemy.

 12 czerwca zakończył się rok szkolny w Szkole Przedmiotów Ojczystych przy Sankt Ansgar Skole. 13 czerwca zakończył się rok szkolny w Szkole Przedmiotów Ojczystych przy Sankt Josef Institut. W dniach 10, 15 i 16 czerwca zakończył się rok szkolny w 6 klasach w Szkole Przedmiotów Ojczystych przy Polskiej Misji Katolickiej.Wszyscy uczniowie otrzymali gratulacje, nagrody książkowe a także życzenia udanych wakacji.

 21 czerwca rozpoczyna się w Krakowie V Forum Oświaty Polonijnej nt.”Oświata polonijna na początku XXIw. stan i perspektywy”, które potrwa do 25 czerwca.

 W dniu 24 czerwca kończy się nauka uczniów w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w roku szkolnym  2005 /2006. Z tej okazji Kierownik Punktu, p. Ewa Żywień, wystosowała zaproszenie na uroczystość zakończenia roku szkolnego dla Przewodniczącego TKOP.

 Gratulacje dla nauczycieli i uczniów oraz życzenia udanych wakacji.